Legea nr. 46 din 19 martie 2008 -Codul silvic.
Aceasta lege contine dispozitii referitoare la administrarea si gospodarirea fondului forestier si vegetatiei forestiere, specificatii privind protectia, paza fondului forestier atat din proprietate publica cat si privata, exploatarea masei lemnoase precum si sanctiunile implicate de nerespectarea prezentului cod.  

 

 
H.G. nr. 229 din 4 martie 2009 - Reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor -Romsilva.
Prin aceasta H.G. sunt definite regulamentul de organizare si functionare, scopul si obiectul de activitate, atributiile, patrimoniul, structura organizatorica si functionala, organele de conducere ale Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva. In anexa sunt enumerate subunitatile din structura RNP.  

 

 
Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 - Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic.
Legea contine dispozitii generale privind administrarea si gestionarea fondului cinegetic, privind protectia vanatului, exercitarea vanatorii, precum si sanctiunile implicate de practicarea activitatilor de braconaj. Legea are doua anexe, cu perioadele de vanare si cuantumul despagubirilor in cazul faptelor ilicite, si cu speciile de vanat la care vanarea este interzisa si cu cuantumul despagubirilor in cazuri ilicite.  

 

 
Ordinul nr 606 din 30 septembrie 2008 - Ordin privind aprobarea instructiunilor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos.
Ordinul mai contine regulile silvice ce trebuie respectate si controlul respectarii acestora, iar in anexe perioada maxima de exploatare functie de volumul parchetelor si perioada permisa la recoltare si colectare functie de tratament si felul taierii.

 

 
Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 - Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului.
Legea contine principii si dispozitii generale de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului, specificatii privind protectia resurselor naturale - protectia apelor, a atmosferei, a solului si subsolului. Este definit termenul de arie protejata si monument al naturii. Legea are si doua anexe, cu specificatii de termeni din cuprinsul legii, si cu activitatile care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului si/sau a autorizatiei de mediu.  

 

 
H.G. nr. 996 din 27 august 2008 - Pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund.

 

Legea nr. 31/2000 - Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
Legea contine principii si dispozitii generale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
 
 
Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002 - Pentru aprobarea Ordonantei Guvernului privind regimul juridic al contraventiilor.

Legea nr. 84 din 2 aprilie 2007 - Pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85 / 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din padure si din afara acestora.
 
 

 

Pagina anterioara
Top
Pagina urmatoare