Adresa: str. Gheorghe Asachi nr.2. loc. Iasi, jud.Iasi - cod postal: 700483

Tel: +40-0232-244680 ; Fax:+40-0232-244631

email: office@iasi.rosilva.ro

CONDUCERE

Echipa manageriala:

Numele si prenumele
Functia
Telefon serviciu
Parascan Corneliu
Director
0232-244680 / 0730-653765
Frasina Sava
Director economic
0232-244680 / 0730-653750

 

BIROURI DIN CADRUL DIRECTIEI SILVICE IASI

 

Denumire
Persoana contact
Telefon serviciu

Fond forestier - Cadastru forestier

ing. Bolfa Ioan
0232-244680 / 0734-885437
Masa lemnoasa fasonata ;Fructe padure;Vinatoare;Mobiler rachita
ing.Efrosa Adrian
0232-244680 / 0730-653751
Regenerarea padurilor;Reconstructie ecologica;Puieti forestieri si ornamentali
ing.Coros Georgeta
0232-244680 / 0744-853710
Investitii;Drumuri forestiere;Mecanizare
ing.Tirgovatu Cristian Constantin
0232-244680 / 0730-653761
Managementul resurselor umane.Strategii programare dezvoltare
ing.Casuneanu Dan
0232-244680 / 0734-885524
Financiar Contabilitate ec.Popa Daniela
0232-244680 / 0730-653755
Oficiul juridic
consilier Paraschiv Anusa
0232-244680 / 0731-844207

OCOALELE SILVICE DIN CADRUL DIRECTIEI SILVICE IASI

 

OCOLUL SILVIC
ADRESA
TELEFON / FAX
E-MAIL
O.S.CIUREA
com.Ciurea,jud.Iasi,str.Garii, nr 260
0232-296484 / 296750
ciurea@iasi.rosilva.ro
O.S.DOBROVAT
com.Dobrovat,jud.Iasi
0232-321196 / 321250
dobrovat@iasi.rosilva.ro
O.S.IASI
str.Moara de Vint 28A,loc. Iasi
0232-277980 / 211544
iasi@iasi.rosilva.ro
O.S.HIRLAU
str.N.Iorga nr.71, Hirlau,jud.Iasi
0232-720643 / 718661
hirlau@iasi.rosilva.ro
O.S.PASCANI
str.Moldovei nr.9,Pascani,jud.Iasi
0232- 764196 / 764554
pascani@iasi.rosilva.ro
O.S.PODU-ILOAIEI
str.Uzinei nr.3,Podu-Iloaiei,jud.Iasi
0232-740642 / 740503
podu@iasi.rosilva.ro
O.S.PADURENI
com.Grajduri,jud.Iasi
0232- 228259 / 228418
padureni@iasi.rosilva.ro
O.S.RADUCANENI com.Raducaneni,jud.Iasi
0232-292293 / 292457
raducaneni@iasi.rosilva.ro
ATELIER PRODUCTIE SANTA
com.Mogosesti, jud.Iasi
0232-278824 / 279151
santa@iasi.rosilva.ro