REGIA NAȚIONALÃ A PÃDURILOR- ROMSILVA

Direcția Silvică Iași

Str. Gheorghe Asachi, nr.2, Jud. Iași, cod.700483,

  tel : 0232/244680; fax : 0232/244631 ;

e-mail: office@iasi.rosilva.roweb : http://www.dsiasi.ro

 

 

ANUNT

 

Nr. 5155/ 25.04.2013

 

DIRECŢIA SILVICĂ IAŞI – OCOLUL SILVIC PAŞCANI, titular al planului „Modificare Amenajament silvic  al Ocolului Silvic Paşcani, UP IV Sireţel, pe teritoriul administrativ al oraşului Dolhasca, jud. Suceava”, anunţă publicul interesat că în Comitetul Special Constituit, întrunit în data de 19.04.2013, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu, prin procedură simplificată, fără aviz de mediu. Informaţiile şi observaţiile potenţialului impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A în termen de 10 zile.

 

 

Director,

Corneliu PARASCAN

 

====================================================================================================

REGIA NAȚIONALÃ A PÃDURILOR- ROMSILVA

Direcția Silvică Iași

Str. Gheorghe Asachi, nr.2, Jud. Iași, cod.700483,

  tel : 0232/244680; fax : 0232/244631 ;

e-mail: office@iasi.rosilva.roweb : http://www.dsiasi.ro

 

 

ANUNT

 

Nr. 4982 / 22.04.2013

DIRECŢIA SILVICĂ IAŞI – OCOLUL SILVIC PODU ILOAIEI, titular al proiectului de plan „Amenajamentul silvic al Unităţii de Producţie I Strunga”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluării de mediu cu evaluare adecvată pentru emiterea avizului de mediu pentru proiectul de plan „Amenajamentul silvic al Unităţii de Producţie I Strunga” fiind amplasat pe raza comunelor Oţeleni, Strunga, Butea, Târgu Frumos şi Buznea, judeţul Iaşi.

Observaţiile publicului cu privire la decizia de încadrare se primesc la sediul APM Iaşi din Iaşi, str. Th. Văscăuţeanu, nr. 10 în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice.

 

Director,

Corneliu PARASCAN

 

====================================================================================================

REGIA NAȚIONALÃ A PÃDURILOR- ROMSILVA

Direcția Silvică Iași

Str. Gheorghe Asachi, nr.2, Jud. Iași, cod.700483,

  tel : 0232/244680; fax : 0232/244631 ;

e-mail: office@iasi.rosilva.roweb : http://www.dsiasi.ro

 

 

ANUNT

 

Nr. 2470 / 28.03.2012

 

 

 

DIRECȚIA SILVICĂ IAȘI – Ocolul silvic Răducăneni, titular al „Amenajamentului Silvic al  Unității de Producție III” anunță publicul interesat asupra punerii la dispoziție a Proiectului de plan și a finalizării Raportului de Mediu precum și organizarea ședinței de Dezbatere Publică privind emiterea AVIZULUI DE MEDIU  pentru planul sus menționat.

1.      Data desfășurării Dezbaterii publice : 15.05.2012, ora 12,00.

2.      Locul desfășurării Dezbaterii publice : SEDIUL DIRECTIEI SILVICE  IASI.

Consultarea raportului de mediu și informații privind potențialul impact asupra  mediului pot fi

obținute între orele 08 – 16, la sediul ARPM Bacău.  Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, între orele 08-16 până la data de 09.05.2012, la sediul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, Bacău, tel: 0234 524691, fax : 0234 517547, e-mail : office@arpmbc.anpm.ro.

 

 

Director,

Valentin CLAIN-STRATULAT

====================================================================================================

 

REGIA NAȚIONALÃ A PÃDURILOR- ROMSILVA

Direcția Silvică Iași

Str. Gheorghe Asachi, nr.2, Jud. Iași, cod.700483,

  tel : 0232/244680; fax : 0232/244631 ;

e-mail: office@iasi.rosilva.roweb : http://www.dsiasi.ro

 

 

 

 

DIRECȚIA SILVICĂ IAȘI – OCOLUL SILVIC PODU ILOAIEI, titular al amenajamentelor silvice ale unităților de producție V GHEORGHIȚOAIA și VI CENUȘA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectelor propuse pot fi consultate la sediul APM Iași, str. Th. Văscăuțeanu, nr. 10, zilnic între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași în termen de 15 zile de la publicarea anunțului.

 

 

 

 

DIRECTOR,

ING. VALENTIN CLAIN - STRATULAT

====================================================================================================

REGIA NAȚIONALÃ A PÃDURILOR- ROMSILVA

Direcția Silvică Iași

Str. Gheorghe Asachi, nr.2, Jud. Iași, cod.700483,

  tel : 0232/244680; fax : 0232/244631 ;

                         e-mail: dsiasi.fond@.rosilva.ro web : http://www.dsiasi.ro

 

 

 

ANUNT

 

 

Directia Silvica Iasi, cu sediul Iasi, str.Gh.Asachi nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J-40-450/1991, cod fiscal R1590120, telefon 0232244680, fax, 0232244631,

 

anunta depunerea prin ocoalele silvice din subordine a cererii pentru emiterea Autorizatiei de Mediu pentru activitatea de exploatare forestiera – cod CAEN 0201 „Silvicultura si exploatari forestiere”, pozitia nr.9 din anexa nr.1 la ordinul M.M.D.D. nr.1798 din 2007,

 

in unitatile de productie(up):

-         1 Tomesti, 2 Poieni, 3 Ciurea si 4 Voinesti – ocolul silvic Ciurea;

-         1 Nastea, 2 Pietrosu, 3 Cobuza  si 4 Bradicesti – ocolul silvic Dobrovat;

-         1 Cotnari, 2 Maxut, 3 Humosu si 4 Deleni – ocolul silvic Harlau;

-         1 Copou, 2 Jijia, 3 Roscani, 4 Bivolari, 5 Medeleni si 6 Prisecani – ocolul silvic Iasi;

-         1 Pascani, 2 Tatarusi, 3 Zavoaiele Siretului, 4 Siretel si 5 Harmanesti – ocolul silvic Pascani;

-         1 Tibana, 2 Mironeasa, 3 Valea Carului si 4 Barnova – ocolul silvic Padureni;

-         1 Strunga, 2 Braiesti, 3 Popesti, 4 Frumusica, 5 Gheorghitoaia si 6 Cenusa – ocolul silvic Podu Iloaiei;

-         1 Crasnita, 2 Raducaneni, 3 Gorban si 4 Bunesti – ocolul silvic Raducaneni.

 

Parchete de exploatare, aferente anului de productie 2008, sunt nominalizate in lista anexa – numar de identificare si denumire, amplasament(ocol, up, ua – unitate amenajistica), natura produsului si felul taierii, suprafata si volumul de masa lemnoasa care se recolteaza.

 

Exploatarea forestiera consta in recoltarea(taierea) arborilor, colectarea acestora in platforma primara a parchetului, sortarea si transportul masei lemnoase din padure, prin aplicarea de tehnici si tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementeaza regimul silvic.

Activitate nu are impact asupra factorilor de mediu intrucat:

-         taierea arborilor are drept scop regenerarea, ingrijirea ori asigurarea unei  stari fitosanitare normale a padurii;

-         modalitatile, termenele si perioadele de exploatare a masei lemnoase din paduri sunt reglementate prin norme tehnice, a caror respectare asigura gestionarea durabila a padurilor si cresterea functiilor de protectie ale acestora.   

 

Documentatia tehnica poate fi consultata la sediile ocoalelor silvice din localitatile:

-         Ciurea, str.Garii nr.260, tel.0232296484, fax.0232296750 – ocolul silvic Ciurea;

-         Dobrovat, tel.0232321196, fax.02323212150 – ocolul silvic Dobrovat;

-         Harlau, str.Nicolae Iorga nr.71, tel.0232720643, fax.0232718661 – ocolul silvic Harlau;

-         Iasi, str.Moara de Vanr nr.28A, tel.0232277980, fax.0232211544 – ocolul silvic Iasi;

-         Pascani, str.Moldovei nr.9, tel.0232717942, fax.0232767184 – ocolul silvic Podu Iloaiei;

-         Grajduri, tel.0232228259, fax.0232228418 – ocolul silvic Padureni;

-         Podu Iloaiei str.Uzinei nr.3, tel.0232740642, fax.0232740503 – ocolul silvic Podu Iloaiei;

-         Raducaneni, tel.0232292293, fax.0232292457 – ocolul silvic Raducaneni;

 

si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Iasi str.Th.Vascauteanu nr.10bis, tel.0232215497, fax.0232214357, la care se pot obtine informatii suplimentare.

 

data: 14.01.2008

 

ANEXA:

 

 

ocol

partida

up

denumire

ua

produs

 

taiere

supr_ha

volum_mc

CIUREA

 768

1

TOMESTI

99A,

SEC

SR

INGR

12,9

41

CIUREA

 789

1

TOMESTI

75A,

SEC

SR

INGR

4,4

12

CIUREA

 804

1

TOMESTI

75H,

SEC

SR

INGR

7,3

19

CIUREA

 813

1

TOMESTI

131C,

SEC

SR

INGR

12,7

272

CIUREA

 814

1

TOMESTI

32A,

SEC

SR

INGR

21,4

529

CIUREA

 816

1

TOMESTI

128B,

SEC

SR

INGR

17,5

254

CIUREA

 819

1

TOMESTI

96,

SEC

SR

INGR

31,8

277

CIUREA

 823

1

TOMESTI

3C,

SEC

SR

INGR

1,9

13

CIUREA

 826

1

TOMESTI

15C,

SEC

SR

INGR

6,2

157

CIUREA

 829

1

TOMESTI

74B,

PR

PR-CO

PR1

18,6

879

CIUREA

 836

1

TOMESTI

33B,

SEC

SR

INGR

19,2

947

CIUREA

 839

1

TOMESTI

2B,

PR

PR-CO

PR1

16,2

1.176

CIUREA

 840

1

TOMESTI

3B,

PR

PR-CO

CV2

12,5

1.529

CIUREA

 846

1

TOMESTI

90A,

SEC

SR

INGR

14,8

95

CIUREA

 852

1

TOMESTI

33A,

PR

PR-CO

CV3

6,2

342

CIUREA

 853

1

TOMESTI

18E,

PR

PR-CO

CV2

5,9

401

CIUREA

 857

1

TOMESTI

18A,

PR

PR-CO

CV2

24,3

1.016

CIUREA

 858

1

TOMESTI

76A,

SEC

SR

INGR

12,7

423

CIUREA

 866

1

TOMESTI

1C,

PR

PR-CO

CV2

16,4

680

CIUREA

 869

1

TOMESTI

6A,

PR

PR-CO

CV4

10,9

1.064

CIUREA

 871

1

TOMESTI

11A,

PR

PR-CO

CV3

28,8

2.669

CIUREA

 872

1

TOMESTI

139A,

SEC

CR-TP

INGR

6,1

14

CIUREA

 873

1

TOMESTI

140B,

SEC

CR-TP

INGR

6,0

14

CIUREA

 874

1

TOMESTI

10,

SEC

CR-TP

INGR

13,0

34

CIUREA

 875

1

TOMESTI

B,

SEC

CR-TP

INGR

3,0

14

CIUREA

 876

1

TOMESTI

119A,

SEC

CR-TP

INGR

3,0

8

CIUREA

 879

1

TOMESTI

3 A,

SEC

CR-TP

INGR

9,5

15

CIUREA

 758

2

POIENI

24C,

SEC

SR

INGR

2,7

20

CIUREA

 777

2

POIENI

14B,

SEC

SR

INGR

0,9

9

CIUREA

 809

2

POIENI

8C1,

SEC

SR

INGR

24,7

507

CIUREA

 810

2

POIENI

52A1,

SEC

SR

INGR

27,1

1.256

CIUREA

 811

2

POIENI

42,

SEC

SR

INGR

21,3

660

CIUREA

 822

2

POIENI

97B,

SEC

SR

INGR

5,8

78

CIUREA

 824

2

POIENI

56B,

SEC

SR

INGR

23,3

356

CIUREA

 828

2

POIENI

82A,

PR

PR-CO

CV2

21,1

1.299

CIUREA

 830

2

POIENI

115,

PR

PR-CO

CV2

12,7

1.019

CIUREA

 835

2

POIENI

2A,

SEC

SR

INGR

15,7

514

CIUREA

 838

2

POIENI

55C,

SEC

SR

INGR

32,0

877

CIUREA

 847

2

POIENI

81,

PR

PR-CO

CV2

13,0

977

CIUREA

 848

2

POIENI

5B,

SEC

SR

INGR

22,7

329

CIUREA

 861

2

POIENI

1,

SEC

SR

INGR

19,8

290

CIUREA

 868

2

POIENI

53A,

SEC

SR

INGR

20,4

858

CIUREA

 877

2

POIENI

101G,102A,B,103B,

SEC

IG

IGIEN

86,9

69

 

 

 

 

104A,B,97A,98A,

 

 

 

 

 

CIUREA

 886

2

POIENI

66B,67A,B,68A,

SEC

IG

IGIEN

166,2

285

 

 

 

 

B,69A,B,70A,B,

 

 

 

 

 

CIUREA

 765

3

CIUREA

37B,

SEC

SR

INGR

3,0

27

CIUREA

 779

3

CIUREA

68B,

SEC

SR

INGR

3,3

9

CIUREA

 808

3

CIUREA

60A,

SEC

SR

INGR

17,0

160

CIUREA

 817

3

CIUREA

37E,

SEC

SR

INGR

46,7

816

CIUREA

 818

3

CIUREA

3,

SEC

SR

INGR

40,9

571

CIUREA

 844

3

CIUREA

21A,

PR

PR-CO

PR2

25,2

675

CIUREA

 845

3

CIUREA

23A,

PR

PR-CO

PR2

16,9

382

CIUREA

 849

3

CIUREA

65A,

SEC

SR

INGR

26,7

86

CIUREA

 850

3

CIUREA

68C,

SEC

SR

INGR

41,4

261

CIUREA

 859

3

CIUREA

37A,

PR

PR-CO

CV1

3,5

126

CIUREA

 860

3

CIUREA

36A,

PR

PR-CO

CV1

2,8

103

CIUREA

 863

3

CIUREA

51B,

SEC

SR

INGR

29,1

84

CIUREA

 864

3

CIUREA

30,

SEC

SR

INGR

32,7

208

CIUREA

 867

3

CIUREA

42A,

SEC

SR

INGR

22,6

568

CIUREA

 870

3

CIUREA

61A,

SEC

SR

INGR

16,5

300

CIUREA

 880

3

CIUREA

8 A,

SEC

CR-TP

INGR

8,0

31

CIUREA

 730

4

VOINESTI

86A,

SEC

CR-TP

INGR

23,0

69

CIUREA

 812

4

VOINESTI

63B,

SEC

SR

INGR

34,9

1.127

CIUREA

 815

4

VOINESTI

50A,

SEC

SR

INGR

24,3

745

CIUREA

 881

4

VOINESTI

63A,

PR

PR-CO

PR3

9,3

1.981

CIUREA

 882

4

VOINESTI

71%B,

PR

PR-CO

PR3

14,5

2.745

CIUREA

 883

4

VOINESTI

58A,

PR

PR-CO

PR3

14,2

916

CIUREA

8431

4

VOINESTI

54,

PR

PR-CO

PR2

20,6

1.707

DOBROVAT

 492

1

NASTEA

4A,

SEC

SR

INGR

38,8

1.284

DOBROVAT

 594

1

NASTEA

63B,

SEC

SR

INGR

23,6

528

DOBROVAT

 605

1

NASTEA

85A,C,

SEC

SR

INGR

2,7

10

DOBROVAT

 611

1

NASTEA

24B,

SEC

SR

INGR

13,9

163

DOBROVAT

 628

1

NASTEA

81A,

SEC

SR

INGR

16,1

46

DOBROVAT

 635

1

NASTEA

21B,

SEC

SR

INGR

35,3

517

DOBROVAT

 641

1

NASTEA

31A,

PR

PR-CO

PR-R

9,0

2.506

DOBROVAT

 642

1

NASTEA

31A,

PR

PR-CO

GRAD

0,0

14

DOBROVAT

 645

1

NASTEA

84C,

SEC

SR

INGR

35,3

1.540

DOBROVAT

 650

1

NASTEA

58A,

PR

PR-CO

PR-R

18,7

3.301

DOBROVAT

 654

1

NASTEA

24F,27,

SEC

SR

INGR

20,1

751

DOBROVAT

 656

1

NASTEA

78A,

SEC

SR

INGR

50,7

2.296

DOBROVAT

 662

1

NASTEA

19A,

SEC

CR-TP

INGR

15,0

69

DOBROVAT

 663

1

NASTEA

45A,

SEC

CR-TP

INGR

15,1

131

DOBROVAT

 664

1

NASTEA

42,

SEC

CR-TP

INGR

15,4

43

DOBROVAT

 665

1

NASTEA

86,

SEC

CR-TP

INGR

11,8

48

DOBROVAT

 674

1

NASTEA

42,

SEC

CR-IN

INGR

15,4

25

DOBROVAT

 607

2

PIETROSU

15B,17E,

SEC

SR

INGR

9,3

217

DOBROVAT

 630

2

PIETROSU

73A,

SEC

SR

INGR

33,6

620

DOBROVAT

 631

2

PIETROSU

27A,51C,

SEC

SR

INGR

23,2

750

DOBROVAT

 638

2

PIETROSU

74C,

SEC

SR

INGR

18,7

443

DOBROVAT

 639

2

PIETROSU

48B,46B

SEC

SR

INGR

27,5

1.300

DOBROVAT

 640

2

PIETROSU

31,

SEC

SR

INGR

33,0

1.524

DOBROVAT

 646

2

PIETROSU

3D,

SEC

SR

INGR

10,3

338

DOBROVAT

 648

2

PIETROSU

16B,

SEC

SR

INGR

21,4

1.081

DOBROVAT

 649

2

PIETROSU

48A,

SEC

SR

INGR

21,9

713

DOBROVAT

 653

2

PIETROSU

23A,

SEC

SR

INGR

12,0

100

DOBROVAT

 655

2

PIETROSU

43A,

SEC

SR

INGR

40,0

1.613

DOBROVAT

 666

2

PIETROSU

45B,

SEC

CR-TP

INGR

13,2

80

DOBROVAT

 667

2

PIETROSU

52B,

SEC

CR-TP

INGR

7,1

75

DOBROVAT

 668

2

PIETROSU

58A,

SEC

CR-TP

INGR

10,0

50

DOBROVAT

 661

3

COBUZA

9F,

PR

CONS

CONS

0,5

57

DOBROVAT

 669

3

COBUZA

4A,

SEC

CR-TP

INGR

7,1

30

DOBROVAT

 633

4

COBUZA

82,

PR

CONS

CONS

4,5

429

DOBROVAT

 634

4

COBUZA

42B,

SEC

SR

INGR

11,7

410

DOBROVAT

 647

4

COBUZA

13A,

SEC

SR

INGR

38,3

1.500

DOBROVAT

 651

4

COBUZA

38H,

PR

PR-CO

PR4

27,3

1.218

DOBROVAT

 652

4

COBUZA

40B,

PR

PR-CO

PR3

17,1

972

DOBROVAT

 657

4

COBUZA

50A,

PR

PR-CO

PR-R

10,1

2.119

DOBROVAT

 658

4

COBUZA

50A,

PR

PR-CO

GRAD

0,0

10

DOBROVAT

 659

4

COBUZA

18C,

SEC

SR

INGR

50,1

712

DOBROVAT

 670

4

COBUZA

23B,

SEC

CR-TP

INGR

15,6

96

DOBROVAT

 671

4

COBUZA

36A,

SEC

CR-TP

INGR

12,7

85

DOBROVAT

 672

4

COBUZA

36B,

SEC

CR-TP

INGR

15,8

125

DOBROVAT

 673

4

COBUZA

53C,

SEC

CR-TP

INGR

11,8

61

HIRLAU

  77

1

COTNARI

163A,

PR

CONS

CONS

3,0

268

HIRLAU

  78

1

COTNARI

163A,

PR

CONS

CONS

3,0

291

HIRLAU

  79

1

COTNARI

163A,

PR

CONS

CONS

3,0

295

HIRLAU

  80

1

COTNARI

163A,

PR

CONS

CONS

2,2

160

HIRLAU

  86

1

COTNARI

73A,C,D,

SEC

SR

INGR

27,0

173

HIRLAU

  92

1

COTNARI

30B,E,

SEC

SR

INGR

5,0

95

HIRLAU

  93

1

COTNARI

74A,C,

SEC

SR

INGR

14,5

384

HIRLAU

  99

1

COTNARI

15A,

SEC

SR

INGR

9,4

188

HIRLAU

 100

1

COTNARI

51B,

SEC

SR

INGR

10,0

234

HIRLAU

 101

1

COTNARI

39C,

SEC

SR

INGR

7,5

127

HIRLAU

 103

1

COTNARI

38C,

PR

PR-CO

PR2

10,4

615

HIRLAU

 120

1

COTNARI

81A,

SEC

SR

INGR

23,3

658

HIRLAU

 125

2

MAXUT

104A,

SEC

SR

INGR

6,9

227

HIRLAU

70

3

HUMOSU

104F,

SEC

CR-TP

INGR

2,2

10

HIRLAU

  91

3

HUMOSU

87B,

SEC

SR

INGR

10,2

130

HIRLAU

 107

3

HUMOSU

97,

PR

PR-CO

PR1

26,1

1.145

HIRLAU

 108

3

HUMOSU

47,

SEC

SR

INGR

25,9

1.137

HIRLAU

 109

3

HUMOSU

66,

SEC

SR

INGR

12,2

658

HIRLAU

 110

3

HUMOSU

8B,

SEC

CR-TP

INGR

4,1

17

HIRLAU

 111

3

HUMOSU

11A,

SEC

CR-TP

INGR

9,0

54

HIRLAU

 112

3

HUMOSU

103C,

SEC

CR-TP

INGR

1,3

14

HIRLAU

 113

3

HUMOSU

103H,

SEC

CR-TP

INGR

2,3

18

HIRLAU

 114

3

HUMOSU

104B,

SEC

CR-TP

INGR

7,5

45

HIRLAU

 115

3

HUMOSU

105D,

SEC

CR-TP

INGR

2,8

18

HIRLAU

 116

3

HUMOSU

108D,

SEC

CR-TP

INGR

2,4

15

HIRLAU

 117

3

HUMOSU

110A,

SEC

CR-TP

INGR

1,1

8

HIRLAU

 121

3

HUMOSU

18,

SEC

SR

INGR

6,0

321

HIRLAU

 130

3

HUMOSU

94B,

SEC

SR

INGR

16,3

1.040

HIRLAU

 131

3

HUMOSU

60A,

SEC

SR

INGR

29,1

1.812

HIRLAU

 750

3

HUMOSU

103D,

PR

PR-CO

PR-R

15,0

1.480

HIRLAU

66.1

3

HUMOSU

40A%,

SEC

CR-TP

INGR

9,8

50

HIRLAU

67.1

3

HUMOSU

88C%,

SEC

CR-TP

INGR

1,0

3

HIRLAU

71.1

3

HUMOSU

108D%,

SEC

CR-TP

INGR

2,3

9

HIRLAU

  75

4

DELENI

88,

SEC

SR

INGR

43,1

733

HIRLAU

  76

4

DELENI

62,

SEC

SR

INGR

11,7

202

HIRLAU

  88

4

DELENI

71D,

SEC

SR

INGR

2,5

83

HIRLAU

  97

4

DELENI

94,

SEC

SR

INGR

13,6

173

HIRLAU

 106

4

DELENI

19C,20B,

SEC

SR

INGR

12,4

270

HIRLAU

 118

4

DELENI

20A,

SEC

CR-TP

INGR

9,6

32

HIRLAU

 119

4

DELENI

23B,

SEC

CR-TP

INGR

10,3

33

HIRLAU

 129

4

DELENI

82,

PR

PR-CO

PR3

16,0

1.298

HIRLAU

  81

5

BELCESTI

17A,

PR

CONS

CONS

2,8

124

HIRLAU

  82

5

BELCESTI

17A,

PR

CONS

CONS

2,0

85

HIRLAU

  83

5

BELCESTI

18A,

PR

CONS

CONS

1,9

59

HIRLAU

  84

5

BELCESTI

13B,

PR

CONS

CONS

1,4

20

HIRLAU

 105

5

BELCESTI

33A,C,

SEC

SR

INGR

10,2

190

HIRLAU

 122

5

BELCESTI

25G,

PR

PR-CR

CR-CZ

0,9

66

HIRLAU

 123

5

BELCESTI

29C,

PR

CONS

CONS

2,6

238

HIRLAU

 124

5

BELCESTI

50,51,

PR

CONS

CONS

2,7

233

HIRLAU

 126

5

BELCESTI

23A1,

PR

PR-CR

CR-CZ

1,5

126

HIRLAU

 127

5

BELCESTI

23A2,

PR

PR-CR

CR-CZ

1,3

100

HIRLAU

 128

5

BELCESTI

23A3,4,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,2

160

IASI

196

1

COPOU

10C,

SEC

CR-TP

INGR

4,0

18

IASI

197

1

COPOU

32D%,

SEC

CR-TP

INGR

6,0

14

IASI

 101

1

COPOU

23E,

PR

PR-CO

RAS-B

0,7

95

IASI

 110

1

COPOU

60F,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,0

164

IASI

 153

1

COPOU

63H,

PR

PR-CR

CR-SI

0,4

74

IASI

 154

1

COPOU

63C,

PR

PR-CR

CR-SI

0,7

116

IASI

 155

1

COPOU

68H,

PR

PR-CR

CR-CZ

0,3

72

IASI

 158

1

COPOU

12F,

PR

PR-CR

CR-CZ

0,7

61

IASI

 165

1

COPOU

62E,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,2

278

IASI

 166

1

COPOU

85A,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

244

IASI

 167

1

COPOU

13C%,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,0

93

IASI

 175

1

COPOU

15A,

SEC

SR

INGR

12,4

44

IASI

198

2

JIJIA

40G, 45C,

SEC

CR-TP

INGR

3,8

4

IASI

199

2

JIJIA

13B%,

SEC

CR-TP

INGR

3,0

12

IASI

200

2

JIJIA

9A,

SEC

CR-TP

INGR

3,6

17

IASI

201

2

JIJIA

25A,

SEC

CR-TP

INGR

6,2

14

IASI

 128

2

JIJIA

32,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

173

IASI

 149

2

JIJIA

37E,

PR

PR-CR

CR-SI

1,1

92

IASI

 157

2

JIJIA

16,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

160

IASI

 173

2

JIJIA

44 %,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

262

IASI

 179

2

JIJIA

10C,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,8

243

IASI

 185

2

JIJIA

31,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

203

IASI

202

3

ROSCANI

32B,

SEC

CR-TP

INGR

6,2

13

IASI

203

3

ROSCANI

80,81,

SEC

CR-TP

INGR

3,3

10

IASI

204

3

ROSCANI

0

SEC

CR-TP

INGR

6,0

30

IASI

205

3

ROSCANI

8D,

SEC

CR-TP

INGR

3,5

7

IASI

 148

3

ROSCANI

106A%,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,0

230

IASI

 168

3

ROSCANI

9F,

PR

PR-CR

CR-CZ

0,5

33

IASI

 169

3

ROSCANI

7C,

PR

PR-CR

CR-CZ

1,1

90

IASI

 170

3

ROSCANI

20,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

214

IASI

 174

3

ROSCANI

55 %,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

325

IASI

 176

3

ROSCANI

58A%,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

169

IASI

 177

3

ROSCANI

61A,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

127

IASI

 180

3

ROSCANI

67A%,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

289

IASI

 181

3

ROSCANI

58A%,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

298

IASI

 183

3

ROSCANI

63A%,

PR

CONS

CONS

2,3

60

IASI

 184

3

ROSCANI

76,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

334

IASI

206

4

BIVOLARI

18C,19F

SEC

CR-TP

INGR

6,3

20

IASI

207

4

BIVOLARI

26F,3E,4B,

SEC

CR-TP

INGR

9,7

29

IASI

208

4

BIVOLARI

6B,12J,12L,14E

SEC

CR-TP

INGR

6,6

15

IASI

  46

4

BIVOLARI

15A,

PR

PR-CO

RAS-B

2,5

379

IASI

  89

4

BIVOLARI

48I,

PR

PR-CR

CR-SI

1,0

136

IASI

 103

4

BIVOLARI

16B,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

218

IASI

 146

4

BIVOLARI

7E,

PR

PR-CO

RAS-B

1,1

337

IASI

 152

4

BIVOLARI

15F,

PR

PR-CR

CR-CZ

1,5

131

IASI

 156

4

BIVOLARI

20C,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,6

396

IASI

 159

4

BIVOLARI

8B%,

PR

PR-CR

CR-CZ

3,0

485

IASI

 160

4

BIVOLARI

10E,

PR

PR-CR

CR-CZ

0,9

144

IASI

 161

4

BIVOLARI

14F,

PR

PR-CR

CR-CZ

1,8

441

IASI

 163

4

BIVOLARI

10G,

PR

PR-CR

CR-CZ

0,7

69

IASI

 164

4

BIVOLARI

7J%,

PR

PR-CO

RAS-B

3,0

372

IASI

 171

4

BIVOLARI

5C,

PR

PR-CO

RAS-B

1,0

297

IASI

  71

5

MEDELENI

26B,

PR

PR-CO

RAS-B

2,7

541

IASI

  74

5

MEDELENI

34B,

PR

PR-CO

RAS-B

3,0

975

IASI

 147

5

MEDELENI

34B,

PR

PR-CO

RAS-B

3,0

899

IASI

 162

5

MEDELENI

8B,

PR

PR-CO

RAS-B

1,3

236

IASI

 172

5

MEDELENI

36A%,

PR

PR-CR

CR-CZ

2,0

139

IASI

 178

5

MEDELENI

25D,

PR

PR-CR

CR-SI

1,3

322

IASI

 182

5

MEDELENI

13B%,

PR

PR-CR

CR-CZ